Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις Ομήρου Οδύσσειας ραψωδίαι Α και Ζ προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης
[1927, 2nd edition]