Δημ. Μ. Γεωργακάκις
Στοιχεία εμπειρικής ψυχολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1925, 7th edition]