Ιω. Ν. Χατζιδάκις, Χρ. Α. Μπαρμπαστάθης
Στοιχειώδης άλγεβρα προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1933, 2nd edition]