Γεώργιος Α. Σωτηρίου
Τα λειτουργικά άσματα, ιστορική διαμόρφωσις και ερμηνεία της θείας λειτουργίας διά την Δ΄ τάξιν του Εξαταξίου Γυμνασίου
[1930, 6th edition]