Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις Ομήρου Οδύσσειας ραψωδία Ε και Ι προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως των Τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης
[1929, 2nd edition]