Δημ. Ι. Φιλικός
Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης μετ' ασκήσεων διά την Α΄, Β΄, Γ΄ του Ελληνικού Σχολείου
[1919, 6th edition]