Κορνήλιος Νέπως (Cornelius Nepos), Ερρίκος Σκάσσης (εισαγωγή/σχόλια)
Κορνηλίου Νέπωτος Βίοι (εκλογαί) προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως του Γυμνασίου
[1924, 4th edition]