Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης
Λύσεις των ασκήσεων των περιεχομένων εις τα στοιχεία γεωμετρίας Ι. Ν. Χατζιδάκι
[1929, 1st edition]