Υπουργείον Παιδείας & Θρησκευμάτων
Περίληψις περί κοινοποιήσεως πράξεων και προκηρύξεων συγγραφής διδακτικών βιβλίων διά τα Ημιγυμνάσια και τας δύο κατωτέρας τάξεις των Εξαταξίων Γυμνασίων διά την πενταετίαν 1931-1936
[1930]