Δημοσθένης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Δημοσθένους Α΄ και Β΄ Ολυνθιακός, σχολική μετάφρασις με παρατηρήσεις (γραμματικάς, συντακτικάς, πραγματικάς) και με ρητορικάς αναλύσεις. Διά την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1941]