Θεοδ. Ν. Αποστολόπουλος
Ο Έλλην πολίτης. Αναγνωστικόν της τετάρτης τάξεως των Δημοτικών Σχολείων αρρένων τε και θηλέων
[1914]