Δ. Κ. Ζαγγογιάννης
Αρχαίοι Έλληνες λυρικοί κατ' εκλογήν εκδοθέντες μετά μαθητικών υπομνημάτων
[1910, 3rd edition]