Γουλιέλμος Πύτσιος (Wilhelm Putz), Γ. Α. Βακαλόπουλος (διασκευή)
Ελληνική ιστορία προς χρήσιν των εν Ελλάδι Γυμνασίων
[1875, 2nd edition]