Ι. Οικονομίδης
Mon livre de francais βιβλίον 1ον διά την Α΄ και Β΄ των Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων (πρώτον έτος της διδασκαλίας των Γαλλικών)
[1936, 3rd edition]