Δημ. Μ. Γεωργακάκις
Στοιχεία ψυχολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1930, 10th edition]