Ηλίας Π. Βουτερίδης
Νέα ελληνικά αναγνώσματα διά την Α΄ τάξιν των Ημιγυμνασίων και των Εξατάξιων Γυμνασίων με λεξιλόγιον και βιογραφίας των συγγραφέων
[1937, 5th edition]