Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ξενοφώντος Ελληνικά προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων
[1914, 2nd edition]