Σ. Κόκκαλης
Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
[1905, 4th edition]