Πλάτων, Δ. Ν. Γουδής (σχόλια)
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους εισαγωγή, κείμενον, σχόλια, εικόνες προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων κλπ.
[1938, 2nd edition]