Θουκυδίδης, Βασίλειος Φάβης (σχόλια)
Θουκυδίδου Ξυγγραφής - Πολιορκία και άλωσις των Πλαταιών και Αποστασία της Λέσβου προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ και της Ε΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1930]