Δημοσθένης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Δημοσθένους Ολυνθιακοί και Φιλιππικοί διά την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου και την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων νέου τύπου
[1940]