Μιχ. Γ. Πετρίδης, Κ. Γιοτσαλίτου-Λαχανά
Το νέον αναγνωστικόν της Ε΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
[1937, 3rd edition]