Ισοκράτης, Κωνστ. Ν. Χαραλαμπόπουλος (σχόλια)
Ισοκράτους επιστολαί προς Φίλιππον διά τους μαθητάς της τετάρτης τάξεως των Γυμνασίων
[1936, 1st edition]