Ξενοφών, Νικολ. Σ. Γκινόπουλος (σχόλια)
Ελληνική χρηστομάθεια τόμος Β΄, Ξενοφώντος Κύρου Αναβάσεως τα τρία πρώτα βιβλία προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων
[1915]