Κυριάκος Κοσμάς
Ελληνική χρηστομάθεια προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων
[1908, 3rd edition]