Ισοκράτης, Ανέστης Κωνσταντινίδης (σχόλια)
Ισοκράτους Λόγοι κατ' εκλογήν μετά σχολίων εις τρεις τόμους προς χρήσιν της Α΄ τάξεως του Γυμνασίου (τόμος Β΄ )
[1896, 3rd edition]