Α. Ε. Μέγας
Φυσική ιστορία προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων
[1926, 7th edition]