Πανταζής Κων. Οικονόμου
Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων, Ημιγυμνασίων, Πρακτικών Λυκείων, Ανωτέρων Παρθεναγωγείων και της αντιστοίχου άλλων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
[1935]