Μισαήλ Αποστολίδης
Επιτομή της ιεράς ιστορίας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης προς χρήσιν των Δημοτικών και Ελληνικών Σχολείων
[1850]