Δ. Δούκας, Δ. Δεληπέτρος
Αλφαβητάριο. Τα παιδάκια
[1935, 2nd edition]