Λυκούργος, Ισοκράτης, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος (σχόλια)
Λυκούργου Λόγος κατά Λεωκράτους και Ισοκράτους Α΄ και Β΄ επιστολή προς Φίλιππον διά την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1946, 3rd edition]