Ισοκράτης, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος, Χρίστος Α. Παπαναστασίου (σχόλια)
Ισοκράτους Λόγοι Εκλογαί προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως των Γυμνασίων νέου τύπου
[1946, 8th edition]