Σπυρίδων Ράλλης, Ανδρ. Τοξόπουλος, Αδαμ. Τοξόπουλος
Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος ΣΤ΄ Δημοτικού
[1950, 1st edition]