Νικ. Δημητροκάλλης, Λαζ. Πετρίδης
Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος δια την έκτην τάξιν των Δημοτικών Σχολείων
[1950, 1st edition]