Δημ. Ν. Γιαννιάς
Νέοι Χρόνοι Ιστορία για την έκτη τάξη του Δημοτικού και για το β΄ χρόνο συνδιδασκαλίας Ε΄ και ΣΤ΄
[1948, 2nd edition]