Δ. Κάρναβος, Στ. Δουφεξής
Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης εγκεκριμένη παρά της Ιεράς Συνόδου τάξις Τετάρτη
[1938, 2nd edition]