Ξενοφών, Χρίστος Α. Παπαναστασίου, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος (σχόλια)
Ξενοφώντος Κύρου Παιδείας εκλογαί προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνάσιων και των αντιστοίχων σχολών της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1935, 3rd edition]