Δημοσθένης, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος, Χρίστος Α. Παπαναστασίου (σχόλια)
Δημοσθένους λόγοι Α΄ και Β΄ Ολυνθιακοί και Α΄ κατά Φιλίππου προς χρήσιν μαθητών της Δ΄ τάξεως των Γυμνασίων και των αντιστοίχων σχολών της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1933, 1st edition]