Δημοσθένης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Δημοσθένους ο Α΄ κατά Φιλίππου διά την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1932, 3rd edition]