Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας (M. Tullius Cicero), Θεοφάνης Α. Κακριδής (εισαγωγή, σχόλια, σημειώσεις)
Μάρκου Τύλλιου Κικέρωνος Ο τρίτος κατά Κατιλίνα Λόγος προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως του Γυμνασίου
[1928, 6th edition]