Ευδοκία Αθανασούλα, Ελένη Ουράνη, Λίζα Κοττού
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των Γυμνασίων και των Ημιγυμνασίων
[1932, 2nd edition]