Χ. Θεοδωρίδης, Α. Λαζάρου
Αρχαία Ιστορία μέχρι των Μηδικών Α΄ Γυμνασίου
[1937, 10th edition]