Π. Δημητράτος, Α. Στρατηγόπουλος
Τα χρόνια της ελευθερίας. Αναγνωστικό ΣΤ΄ Δημοτικού (δημοτική γλώσσα)
[1930, 2nd edition]