Έλλη Β. Σταματέλου
Αναγνωστικό τρίτης Δημοτικού
[1934, 2nd edition]