Γ. Κονιδάρης, Γ. Καλαράς
Οδύσσεια Αναγνωστικό Τρίτης Δημοτικού
[1933, 1st edition]