Δ. Δούκας, Δ. Δεληπέτρος, Ρ. Ιμβριώτη
Η ζωή του παιδιού Αναγνωστικό για την Γ΄ τάξη του Δημοτικού
[1932]