Δ. Δούκας, Δ. Δεληπέτρος
Ο κόσμος του παιδιού. Αναγνωστικό για τη Β΄ τάξη
[1935, 3rd edition]