Σπύρος Ματάλας
Τα καλά παιδιά. Αναγνωστικόν Β΄ Δημοτικού εγκεκριμένον διά την τετραετίαν 1934-1938
[1934, 1st edition]