Δημ. Κοντογιάννης, Νικ. Κοντόπουλος, Παύλος Νιρβάνας, Δημ. Γ. Ζήσης
Αναγνωστικό για την έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1947]