Ν. Κοντόπουλος, Δ. Κοντογιάννης, Γ. Καλαματιανός, Θ. Γιαννόπουλος
Αναγνωστικόν της πέμπτης τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
[1949, 1st edition]